Mer

Klippefunksjoner

Klippefunksjoner


Ved hjelp av ArcGIS 10.3 - Jeg har en stor polygonfil som viser stigning i 10-trinnskategorier (0-10, 10-20, etc.) som jeg har klippet til pakkegrenser for å vise hvor mye av et område (areal) i hver pakken består av hver kategoris skråning. Problemet er at etter at jeg klippet hellingspolygonet til pakkelaget mitt, tenker det at den veldig store polygonen med "0-10%" skråningen fortsatt er en stor polygon i stedet for mindre polygoner klippet til pakkegrensene. Er det noen som vet hvordan man kan skille den store polygonen i de mindre etter pakkegrensene? Klippverktøyet oppnår ikke dette som jeg trodde det ville, sannsynligvis fordi polygonene ligger ved siden av hverandre?


Du må bruke Intersect Tool i stedet for Clip.