Mer

Koble flere 2 punkter med en linje i ArcGIS?

Koble flere 2 punkter med en linje i ArcGIS?


Jeg har en tabell der hver rad har to kolonner som representerer objekt-ID for to forskjellige punktfunksjoner i kartet. Det er tusenvis av slike rader. Hvordan kobler jeg hvert av disse to punktene med en linje?

Jeg vil ikke at punktene i to forskjellige rader er koblet til hverandre.


Bruk dette verktøyet Points to Line (Data Management). Alternativet "Linjefelt" er der du vil legge inn ObjectID-en som du vil at linjene skal være laget for.


Se videoen: Change Projection - Coordinate System in ArcMap