Mer

På Arcgis Android SDK Få kodeverdier fra ArcGISTiledMapServiceLayer

På Arcgis Android SDK Få kodeverdier fra ArcGISTiledMapServiceLayer


Jeg har arcgis mapview, og når brukeren klikker på Mapview, får jeg poeng som klikkes etter at jeg søker med IdentifyParameters-klassen, og jeg får informasjon om lag som klikkes sted. Men det er et problem, når jeg får informasjon, vises alias og verdi, men verdien min har kodet verdi, slik at brukeren ser tallet, men nøyaktig verdien er streng. hvordan kan jeg få kodeverdier?


Kodet verdidomene representerer detaljer fra enFeatureLayer. Dette skiller seg fra enArcGISTiledMapServiceLayersom funksjonstjenester består av funksjoner med geometri og attributter. Funksjoner i et FeatureLayer kan vises på et kart, spørres, redigeres og velges. Du kan fåCodedValueDomainfra enFeatureTablei enFeatureLayerfra en funksjonstjeneste. Her er noen eksempler på kode:

for (Layer layer: mMapView.getLayers ()) {if (layer instanceof FeatureLayer) {FeatureLayer fLayer = (FeatureLayer) layer; for (Field field: fLayer.getFeatureTable (). getFields ()) {if (field == Field.esriFieldTypeInteger) {if (field.getDomain () instanceof CodedValueDomain) {CodedValueDomain cvd = (CodedValueDomain) field.getDomain (); }}}}}

Ta en titt på følgende SDK-eksempel for et eksempel på bruk i en app.


Se videoen: Understand the loadable pattern in ArcGIS Runtime