Mer

Hvordan fjerne all gjennomsiktighet fra alle lag?

Hvordan fjerne all gjennomsiktighet fra alle lag?


Jeg bruker ArcMap 10.1 og vil fjerne all gjennomsiktighet fra alle lagene på kartet samtidig.


Hvis du arbeider av svaret gitt av Dan, fjerner dette skriptet gjennomsiktigheten fra alle lag hvis du kjører det i python-vinduet i arcmap.

mxd = arcpy.mapping.MapDocument ("CURRENT") df = arcpy.mapping.ListDataFrames (mxd, "Layers") [0] for lyr i arcpy.mapping.ListLayers (mxd, "", df): lyr.transparency = 0 arcpy.RefreshActiveView () mxd.save del mxd

Sløyf gjennom lagene dine og brukarcpy.mapping.Layerarcpy.mapping og angi gjennomsiktighetsegenskapen.


Se videoen: Realistisk bilde av mennesker produsert helt av AI Generated Photo