Mer

Lage nytt lag med noen objekter fra eksisterende lag i ArcMap?

Lage nytt lag med noen objekter fra eksisterende lag i ArcMap?


I ArcMap -skrivebordet har jeg et lag med bygninger tegnet som polygoner. Jeg vil gjerne kopiere bygninger som er innenfor 50 m fra en bestemt blokk med bygninger til et nytt lag.

Ideelt sett vil jeg gjerne tegne en polygon rundt bygningen. I tillegg kan jeg bruke en 50 m buffer til å velge bygningene som er innenfor denne bufferen.

Hvilke verktøy kan jeg bruke til å tegne blokken som polygon? Hvordan overføre bygningene i bufferen til et nytt lag?


Du bør kunne navigere til menyelementet med tittelen 'velg etter sted'. Etter å ha klikket på det, bør du få et dialogvindu. Der inne angir du bygninger som kildelag, blokkene som mållag og et søkealternativ, for eksempel avstand innenfor, som lar deg plugge inn et tall som 50 meter inn i avstanden innenfor funksjonen. Dette vil velge alle bygningene innenfor denne avstanden. Etter at de er valgt, kan du høyreklikke på bygningslaget i arcmap -innholdsfortegnelsen, og velge opprett lag fra utvalget.


Se videoen: ArcGIS #1 - Hämta data från GET