Mer

Feil parameter for ESPG: 42304?

Feil parameter for ESPG: 42304?


Jeg trenger å bruke Lambert Conformal Conic for Natural Resources Canada EPSG: 42304, som jeg ikke fant i QGIS 2.10.1 CRS -listen. Jeg fant proj4-parameterne online fra tre steder, som alle var de samme:

+proj = lcc +lat_1 = 49 +lat_2 = 77 +lat_0 = 49 +lon_0 = -95 +x_0 = 0 +y_0 = 0 +ellps = GRS80 +datum = NAD83 +enheter = m +no_defs

Men når jeg legger til dette og tester det i Custom Coordinate Reference System Definition, kommer en popup med en advarsel som sier 'Northing and Easting must be in desimal form'.

Jeg har prøvd å se meg om etter et svar eller et annet sett med parametere, men uten hell.

Kan noen hjelpe meg?


Advarselen som sier "Northing and Easting must be in desimal form" har ikke noe å gjøre med Proj4 -paramene. Du får den feilen som du er enten:

  1. ikke sette noe i testen Nord/Øst -felt, eller
  2. sette ikke-numeriske verdier inn (dvs. en koordinat i grader, minutter, sekunder)

og deretter klikke beregne.

Det gjør du ikke ha å teste. Bare la Nord/Øst -feltene stå tomme, ikke gjør det klikk på beregne, klikk bare OK, og det egendefinerte CRS vil bli opprettet/tilgjengelig.