Mer

Lær om redigering på ArcSDE?

Lær om redigering på ArcSDE?


Jeg leter etter informasjon om redigering i ArcSDE i en PDF eller online som jeg vil lese om. Jeg kom til USDAs skogstjeneste fra USDA NRCS og NRCS har ikke ArcSDE. US Forest Service bruker for tiden ArcSDE, og jeg må lære hvordan det fungerer.

Vi har Citrx for ArcGIS 10.2.2 og har også ArcGIS 10.2.2 på vår PC.


Jeg anbefaler å gå gjennom Om redigering av ArcSDE geodatabaser som fører til:

  • En rask omvisning av versjonsredigeringsprosessen som:

forklarer prosessen med å redigere en versjon; forsoning; løse konflikter; og til slutt legge ut endringene i målversjonen.

  • En rask omvisning i arbeidet med ikke -versjonerte data som forklarer:

Redigering av ikke -versjonerte data som er lagret i en ArcSDE -geodatabase er ekvivalent med å utføre standard databasetransaksjoner.


Dette er den offisielle ESRI -dokumentasjonen om redigering.

Dette er de oppgitte redigeringsopplæringene.