Mer

Importerer du flere GPX-filer uten å velge veipunkter / spor / ... for hver fil separat ved hjelp av QGIS?

Importerer du flere GPX-filer uten å velge veipunkter / spor / ... for hver fil separat ved hjelp av QGIS?


Jeg har flere GPX-filer.

Jeg vil gjerne importere dem til et QGIS-prosjekt.

Hvis jeg skal med> legg til VectorlayerQGIS ber en om Hver fil, hvilke spesifikke deler (veipunkter / spor / ...) som skal lastes inn.

Jeg ser etter et bedre alternativ.


Du kan batchkonvertere dem med gdal til shp, enten i python eller på kommandolinjen og deretter åpne resultatet.


Se videoen: QGIS on Android